×

Pinjaman Amanah Saham Bumiputera Affin (Pinjaman ASB)

Ciri-Ciri

​​​​​​​Margin Pinjaman

 • Sehingga 100% daripada nilai nominal unit ASB

  Sehingga 105%, termasuk Amanah Saham Reducing Term Assurance (ASRTA)

      Tempoh Pinjaman

      • Minimum: 5 tahun

      • Maksimum: Sehingga 40 tahun atau sehingga usia mencecah 70 tahun, mengikut mana-mana yang terdahulu.

           Amaun Pinjaman

           • Minimum: RM5,000

           • Maksimum: RM200,000

                Kadar Faedah

                • Kurang daripada RM50k:
                 KAS + 1.75%: 4.75%p.a.


                • RM50k dan keatas:
                 KAS + 1.45%: 4.45%p.a.


                ​​​​​​​
                *Kadar Asas Semasa Standard (KAS) 3.00%
                *Kadar promosi tertakluk kepada pendaftaran pelan Insurans dan Takaful pihak Bank
                *Penetapan harga akan berubah mengikut promosi terkini

                     Penjamin/Cagaran

                     • Penjamin diperlukan untuk menyokong permohonan pinjaman peminjam di mana kriteria pinjaman peminjam tidak dipenuhi.

                     • Cagaran ialah sijil ASB

                          Kelebihan

                          Pembiayaan Pelaburan

                          Kemudahan pinjaman untuk memaksimumkan pelaburan anda dalam Amanah Saham Bumiputera (ASB).


                          Pembayaran Balik yang Mudah

                          Pindahan Dana Automatik - Arahan Tetap secara bulanan

                          Perlindungan Insurans

                          Jaminan Pengurangan Amanah Saham Berjangka (ASRTA) tidak diwajibkan tetapi amat digalakkan. 
                          ​​​​​​​

                          Syarat & Kelayakan

                          Kelayakan
                          Individu Bumiputera Malaysia yang berumur antara 18 dan 70 tahun

                          Dokumen Yang Diperlukan
                          - Borang permohonan
                          - Salinan Kad Pengenalan
                          - Salinan slip gaji 3 bulan terkini / bukti pendapatan lain, seperti: penyata bank 6 bulan terkini
                          - Mini penyataan ASB​​​​​​​


                          Penafian Prospektus

                          Prospektus Induk ASNB bertarikh 1 Februari 2020, Prospektus Induk Tambahan Pertama bertarikh 20 Oktober 2021, Prospektus ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 3 Global bertarikh 16 September 2020, Prospektus Tambahan Pertama ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 3 Global bertarikh 20 Oktober 2021 dan Prospektus ASN Equity Global bertarikh 1 September 2021 (“Prospektus”), telah didaftarkan dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

                          Sila baca dan fahami kandungan Prospektus tersebut bersama Halaman Serlahan Produk yang terdapat di laman sesawang (www.asnb.com.my) cawangan dan ejen ASNB. Unit akan diterbitkan setelah penerimaan borang pendaftaran yang merujuk dan mengiringi Prospektus tersebut. Sebelum melabur, sila pertimbangkan risiko pelaburan serta yuran dan caj yang dikenakan. Harga unit dan pengagihan pendapatan, jika ada, mungkin turun dan/atau naik. Prestasi tabung masa lalu bukan jaminan prestasi masa hadapan.


                          Kenyataan Penafian Pengiklanan Produk ASNB dan Perkhidmatan Berkaitan

                          Berdasarkan Garis Panduan Pengiklanan bagi Produk Pasaran Modal dan Perkhidmatan Berkaitan, sebarang iklan dan bahan promosi yang dihasilkan oleh ASNB dan ejen-ejennya telah disemak oleh Jabatan Pematuhan, Permodalan Nasional Berhad dan tidak perlu disemak oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.


                          Penyata Amaran

                          Pelabur dinasihatkan untuk:

                          • Baca dan fahami kandungan dokumen pendedahan atau mana-mana perjanjian atau kontrak yang berkaitan sebelum melabur;
                          • Fahami risiko yang terlibat berkaitan dengan produk atau perkhidmatan;
                          • Bandingkan dan pertimbangkan yuran, caj dan kos yang terlibat; dan
                          • Buat penilaian risiko sendiri dan dapatkan nasihat profesional, jika perlu.

                          Anda mungkin berminat...                          How to reach us?

                          There are more ways to reach us